Corona protocol

In verband met de Corona crisis biedt Herfst & Partners opdrachtgevers de mogelijkheid om assessment onderzoeken geheel online af te nemen. Ten aanzien van assessment onderzoeken die op de kantoorlocatie van Herfst & Partners plaatsvinden gelden specifieke maatregelen.
> lees het Corona protocol van Herfst & Partners

Wat houdt een assessment

bij Herfst & Partners in?

    

Wij hanteren de filosofie dat ieder mens met een bepaalde set van eigenschappen op de wereld komt en dat omgevingsfactoren mede bepalen in hoeverre deze eigenschappen tot ontwikkeling komen. Deze interactie van aangeboren en aangeleerd gedrag leidt er toe dat elke werknemer uniek is met zijn/haar specifieke talenten en interesses.

Voor Herfst & Partners is het biografisch interview dan ook een belangrijk instrument. Immers het maakt duidelijk welke eigenschappen en interesses voornamelijk karakterologisch zijn bepaald en welke grotendeels zijn aangeleerd. En dit onderscheid zegt natuurlijk ook iets over de ontwikkelbaarheid van gedrag.

Wat drijft iemand van origine? Welke talenten en interesses waren er reeds op jonge leeftijd manifest? Is hier gedurende de opleiding en werksituatie voldoende op voortgeborduurd? Of is er sprake van scheefgroei doordat iemand teveel van de eigen kern is afgedwaald?

De psychologen van Herfst en Partners beschikken over de expertise om deze analyse op een vakkundige wijze uit te voeren en de juiste verbanden te leggen.

Naast het interview maken zij tevens gebruik van persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteiten tests en praktijksimulaties. Aan het eind van de assessment dag worden alle observaties en bevindingen naast elkaar gelegd en wordt er vrijwel altijd een rode draad in het profiel zichtbaar.

Het assessment bij Herfst & Partners is dus geen standaard sessie die in een testfabriek wordt afgenomen. Het is een grondige analyse, die veel verder gaat dan een momentopname. 

 

Ministerie van buitenlandse zakenInspectie voor gezondheidszorgMinisterie van veiligheid en justitieRijksinstituut voor volksgezondheid en milieuProvincie zuid hollandretgvbessenthtm ab logoadullam logoanwb logoatteo logodak logoden haag logobovag logofioretti logogenerali logoheli holland logohet laar logohogeschool amsterdam logokinderrijk logoklm flight academy logokpn consulting logokamer van koophandel logoroc mondriaan logomontaigne logonhtv logoprovincie overijssel logopatijnenburg logopleysier logosynergy health logowaterland logo

Zeestraat 48
2518 AB  Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Sluispolderweg 13a - 6
1505 HJ  Zaandam

T  +31 (0)20 205 09 05

info@herfst-partners.com

Het IAP is onderdeel van Herfst & Partners