De nieuwe

arbeidsrelatie

    

De relatie van de werkgever en werknemer is in de afgelopen jaren sterk veranderd.

Vroeger had de werkgever de plicht om een werknemer zo lang mogelijk binnen de eigen organisatie te houden.

Deze zorgplicht komt echter steeds meer op losse schroeven te staan. Een trend die zich ook in de komende jaren zal voortzetten.

Immers veel meer dan voorheen zijn werknemers de architect van hun loopbaan geworden en staan zij open voor nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen.

Het verwerven van kennis en vaardigheden bij verschillende werkgevers wordt als een pluspunt beschouwd. Temeer daar dit zal bijdragen aan een veelzijdige loopbaanervaring.  

Met andere woorden veel werknemers vinden het belangrijk om nieuwe inzichten en vaardigheden te kunnen blijven opdoen.

Zij willen niet afgeremd worden in het ontplooien van hun capaciteiten en streven er naar om duurzaam inzetbaar te zijn.

Een life time employability spreekt hen dan ook veel meer aan dan een life time employment.

Werknemers zijn op zoek naar een dynamische loopbaan, die hen de nodige ruimte biedt voor professionele en persoonlijke groei.

Overigens zullen flexibele werknemers, die nieuwe ontwikkelingen kunnen en willen bijbenen, steeds waardevoller worden. Immers op vrijwel elk vakgebied vinden er innovaties plaats, die voor de organisatie en haar medewerkers nieuwe mogelijkheden bieden.

Het is voor beide partijen de kunst om deze kansen tijdig te signaleren en te benutten.

Laan van Nieuw Oost-Indie 25  
2593 BJ Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Randstad 22 151
1316 BM  Almere

T  +31 (0)20 205 09 05

info@herfst-partners.com

Het IAP is onderdeel van Herfst & Partners